Status erkend exporteur

Certificaten inzake goederenverkeer EUR 1, EUR-MED en A.TR.

De Customs and Monopolies Agency (ADM) heeft op haar website de protocolnota 91956 / RU betreffende de afgifte van certificaten inzake goederenverkeer EUR 1, EUR-MED en A.TR. Met de nota in kwestie sloot het Agentschap de mogelijkheid uit om zijn toevlucht te nemen tot de gebruikelijke voorafgaande certificering van genoemde certificaten, een praktijk die niet langer geschikt werd geacht voor de vereenvoudigingen die voor de afgifte van bewijzen van oorsprong worden overwogen. Het certificatiesysteem van bewijzen van oorsprong, binnen de EU, evolueert naar eigen verklaringen van de exporteur, zoals gebeurde in de meest recente handelsovereenkomsten (Zuid-Korea – Japan – Canada).

De vrijhandelsovereenkomsten met de bovengenoemde landen voorzien niet langer in de afgifte van het EUR 1-certificaat inzake goederenverkeer, maar alleen in de kwalificatie van geautoriseerde exporteur (Zuid-Korea) en REX-geregistreerde exporteur (Japan en Canada) als preferentieel bewijs van oorsprong van de goederen. Als het zelfaangiftesysteem niet wordt gebruikt, zal de exportplanning rekening moeten houden met de tijd die nodig is (informeel gesproken hebben we het over tijden variërend van vier tot tien dagen) voor de afgifte van de certificaten inzake goederenverkeer EUR 1, EUR-MED en EEN .TR.

Volgens de gewone procedure; in wezen zal het, om een ​​certificaat aan te vragen, van tijd tot tijd nodig zijn om de individuele bewijzen van oorsprong te overleggen, die rechtstreeks zullen worden beoordeeld door de verantwoordelijke douanebeambte. Eenmaal verkregen, verkorten de kwalificaties van geautoriseerd exporteur de inklaringstijden drastisch en sluiten ze het gevaar van onware aangiften uit (die ook achteraf kunnen worden vervolgd): het zal niet langer nodig zijn om voor elke afzonderlijke uitvoer bewijzen van oorsprong aan de douane te overleggen. de respectievelijke certificaten. De toekenning van de status van toegelaten exporteur is afhankelijk van de indiening van een schriftelijke aanvraag van de exporteur.

Om deze reden stelt Tecspedi al zijn vaardigheden en middelen ter beschikking om het bedrijf te helpen bij het opstellen van de nodige documentatie. Zich bewust van de complexiteit en de belangrijke bureaucratische last die de aanvrager zou investeren, stelt Tecspedi zichzelf voor als een geldige, professionele en efficiënte oplossing.