Privacybeleid

Premisse Het volgende privacybeleid wordt verstrekt op grond van art. 13 en 14 van EU-verordening 2016/679, evenals de privacycode – Wetsbesluit 196/2003 (compatibel met de wetgeving van EU-verordening 679/2016) met betrekking tot de gegevens die worden verstrekt door iedereen die interactie heeft met de webdiensten die toegankelijk zijn via telematica te beginnen met het adres https://www.tecspedi.it, dat overeenkomt met de homepage van de Tecspedi Srl-website. De informatie wordt alleen verstrekt voor de betreffende site en niet voor andere websites die door de gebruiker via links kunnen worden geraadpleegd en is gericht op gebruikers van deze site. In overeenstemming met de verplichtingen die worden opgelegd aan de bescherming van persoonlijke gegevens, respecteert en beschermt deze site de privacy van bezoekers en gebruikers. Tecspedi Srl doet er alles aan om de privacy van gebruikers te beschermen. Een groot deel van de inhoud van onze site kan worden verkend zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, maar in sommige gevallen is het nodig om wat informatie te verstrekken om de aangeboden diensten te gebruiken (nieuwsbrief, gereserveerd gebied voor het raadplegen van artikelencatalogus en het verzenden van informatie of bestelling verzoeken). Deze privacyverklaring beschrijft de mechanismen voor het verzamelen en verwerken van gegevens in dergelijke gevallen. Na raadpleging van deze site kunnen gegevens met betrekking tot geïdentificeerde of identificeerbare personen worden verwerkt. Daarom verstrekt Tecspedi Srl – BTW-nummer IT00367940137 – Maatschappelijke zetel: Via Carlo Cattaneo, 56 – 22078 Turate (CO), als gegevensbeheerder, in de persoon van de wettelijke vertegenwoordiger, u de volgende informatie.

Gegevensbeheerder en gegevensbeschermingsfunctionaris – Bedrijfscontacten. Voor de doeleinden van dit privacybeleid en de verwerking die hier wordt beschreven, wordt gespecificeerd dat alle persoonlijke gegevens die worden verstrekt of verzameld via de bewerkingen die op deze site worden uitgevoerd, worden verwerkt door het “Bedrijf” of “Gegevensbeheerder” en dat deze term verwijst naar Tecspedi Srl – BTW-nummer IT00367940137 – Maatschappelijke zetel: Via Carlo Cattaneo, 56 – 22078 Turate (CO) in de persoon van de wettelijke vertegenwoordiger; tel. +39 02 3831 4280 – mail: privacy[AT]tecspedi.it

Soort gegevens:

  1. Navigatiegegevens – verwerkingsdoeleinden

De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze website te laten werken, verkrijgen tijdens hun normale werking enkele persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is door het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Dit is informatie die niet wordt verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde geïnteresseerde partijen, maar die door hun aard, door verwerking en associatie met gegevens van derden, gebruikers in staat zou kunnen stellen om te worden geïdentificeerd. Deze categorie gegevens omvat de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, de adressen in de Uniform Resource Identifier (URI) -notatie van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om in te dienen het verzoek aan de server, de grootte van het bestand dat als antwoord is verkregen, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord dat door de server wordt gegeven (succesvol, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker. Deze gegevens worden alleen gebruikt om anonieme statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de site en om de correcte werking ervan te controleren, en worden na verwerking onmiddellijk verwijderd. De gegevens zouden kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van hypothetische computermisdrijven tegen de site: behalve deze mogelijkheid blijven de gegevens over webcontacten momenteel niet langer dan zeven dagen bewaard. Deze gegevens worden alleen gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de site te verkrijgen en om de correcte werking ervan te controleren, en worden na verwerking onmiddellijk verwijderd. De gegevens kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van hypothetische computermisdrijven tegen de site: behalve deze mogelijkheid blijven de gegevens over webcontacten momenteel niet langer dan zeven dagen bewaard. Deze gegevens worden alleen gebruikt om anonieme statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de site en om de correcte werking ervan te controleren, en worden na verwerking onmiddellijk verwijderd. De gegevens zouden kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van hypothetische computermisdrijven tegen de site: behalve deze mogelijkheid blijven de gegevens over webcontacten momenteel niet langer dan zeven dagen bewaard.

  • Gegevens die vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt – doel van de verwerking.

Het optioneel, expliciet en vrijwillig verzenden van e-mails naar de adressen die op deze site worden vermeld, houdt de daaropvolgende verwerving van het adres van de afzender in, dat alleen nodig is om op verzoeken te reageren, evenals alle andere persoonlijke gegevens die in het bericht zijn opgenomen. Meer in het bijzonder zullen de hierboven vermelde persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking worden gebruikt om te reageren op het contactverzoek en worden verwerkt voor de doeleinden die verband houden met wat wordt aangegeven en gevraagd via het juiste gebied. Specifieke samenvattende informatie zal geleidelijk worden gerapporteerd of weergegeven op de pagina’s van de site die zijn voorbereid voor bepaalde services, als deze in de toekomst zal worden geïmplementeerd. Het is surfers verboden om via e-mail gegevens te verzenden die kunnen worden gekwalificeerd als gevoelig of geschikt voor het onthullen van raciale en etnische afkomst, religieuze, filosofische of andere overtuigingen, politieke opvattingen, lidmaatschap van partijen, vakbonden, verenigingen of organisaties van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsmatige aard, evenals persoonsgegevens die geschikt zijn voor het onthullen van de gezondheidstoestand en het seksuele leven. Het e-mailadres dat op het moment van de aanvraag is opgegeven, kan worden gebruikt om de gebruiker commerciële informatie te sturen.

  • Gegevens die vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt: registratie op de site voor raadpleging van de artikelencatalogus – doel van de verwerking.

Vrijwillige registratie in het consultatiegedeelte van de artikelcatalogus van deze site omvat het verkrijgen van het e-mailadres en identificatiegegevens (naam, achternaam, bedrijfsnaam, voorkeuren), die alleen nodig zijn om de consultatiedienst van de artikelcatalogus te bieden en om te verzenden bestelverzoeken. Bij het registreren voor dit gedeelte van de site wordt een strikt persoonlijk wachtwoord verstrekt om u te helpen veilig toegang te krijgen tot de artikelcatalogus. De hierboven vermelde persoonlijke gegevens zullen door de gegevensbeheerder worden gebruikt om te reageren op het contactverzoek en worden verwerkt voor de doeleinden die verband houden met wat wordt aangegeven en gevraagd via het juiste gebied. Specifieke samenvattende informatie zal geleidelijk worden gerapporteerd of weergegeven op de pagina’s van de site die zijn voorbereid voor bepaalde services, als deze in de toekomst zal worden geïmplementeerd. Het is surfers verboden om via e-mail gegevens te verzenden die kwalificeren als gevoelig of geschikt voor het onthullen van raciale en etnische afkomst, religieuze, filosofische of andere overtuigingen, politieke opvattingen, lidmaatschap van partijen, vakbonden, verenigingen of organisaties naar religieuze, filosofische, politieke of vakbondsmatige aard , evenals persoonlijke gegevens die geschikt zijn om de gezondheidstoestand en het seksuele leven te onthullen. Het e-mailadres dat op het moment van de aanvraag is opgegeven, kan worden gebruikt om de gebruiker commerciële informatie te sturen. U kunt zich op elk moment uitschrijven uit het catalogusgedeelte van de site door dit aan te vragen door een bericht te sturen naar de e-mail privacy[AT]tecspedi.it filosofische of andersoortige, politieke opvattingen, lidmaatschap van partijen, vakbonden, verenigingen of organisaties van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsmatige aard, evenals persoonsgegevens die geschikt zijn om de gezondheidstoestand en het seksuele leven te onthullen. Het e-mailadres dat op het moment van de aanvraag is opgegeven, kan worden gebruikt om de gebruiker commerciële informatie te sturen. Het is op elk moment mogelijk om u uit het catalogusgedeelte van de site af te melden door dit aan te vragen door een bericht te sturen naar de e-mail privacy[AT]tecspedi.it filosofische of andersoortige, politieke opvattingen, lidmaatschap van partijen, vakbonden, verenigingen of organisaties van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsmatige aard, evenals persoonsgegevens die geschikt zijn om de gezondheidstoestand en het seksuele leven te onthullen. Het e-mailadres dat op het moment van de aanvraag is opgegeven, kan worden gebruikt om de gebruiker commerciële informatie te sturen. Het is op elk moment mogelijk om u uit het catalogusgedeelte van de site af te melden door dit aan te vragen door een bericht te sturen naar de e-mail privacy[AT]tecspedi.it . Het e-mailadres dat op het moment van het verzoek werd opgegeven, kan worden gebruikt om de gebruiker commerciële informatie te sturen. Het is op elk moment mogelijk om u uit het catalogusgedeelte van de site af te melden door dit aan te vragen door een bericht te sturen naar de e-mail privacy[AT]tecspedi.it . Het e-mailadres dat op het moment van het verzoek werd opgegeven, kan worden gebruikt om de gebruiker commerciële informatie te sturen. Het is op elk moment mogelijk om u uit het catalogusgedeelte van de site af te melden door dit aan te vragen door een bericht te sturen naar de e-mail privacy[AT]tecspedi.it .

 

  • Cookies

Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine tekstreeksen die tussen een website en de navigatiebrowser van de gebruiker worden uitgewisseld telkens wanneer een website wordt bezocht. Ze worden gebruikt om automatische authenticatie uit te voeren, sessies bij te houden, informatie op te slaan om de navigeerbaarheid van de site of de browse-ervaring van de gebruiker te verbeteren. Door het gebruik van cookies kunt u de browse-ervaring op de website verbeteren en kunt u de door de gebruiker gekozen instellingen bij uw volgende bezoek behouden.

Er zijn twee soorten cookies:

  • first-party (of propriëtaire) cookies: onderwerpen en alleen leesbaar door het domein dat ze heeft aangemaakt;
  • cookies van derden: onderhevig aan en gemaakt door domeinen buiten de domeinen die we bezoeken.

Onze website gebruikt geen first-party cookies genaamd “profilering”, dwz gericht op het creëren van profielen met betrekking tot de gebruiker, die doorgaans worden gebruikt om reclameboodschappen te verzenden in overeenstemming met de voorkeuren die door de gebruiker zijn uitgedrukt in de context van het navigatienetwerk. Het is echter mogelijk dat derde partijen (zoals de Google Analytics-service die we gebruiken) onafhankelijke profielcookies sturen.

Onze website maakt daarom gebruik van:

Technische cookies Cookies van dit type zijn nodig om de goede werking van sommige delen van de site te garanderen, ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden normaal gesproken rechtstreeks door de eigenaar of beheerder van de website geïnstalleerd. Deze cookies kunnen worden onderverdeeld in: • sessiecookies, die een normale navigatie en gebruik van de website garanderen (waardoor bijvoorbeeld authenticatie mogelijk is voor toegang tot beperkte gebieden). Ze worden elke keer dat de browser wordt gesloten vernietigd. • permanente cookies die opgeslagen blijven op de harde schijf van het apparaat van de gebruiker tot hun vervaldatum of annulering door de bezoekende gebruikers. Door middel van permanente cookies worden gebruikers bij elk bezoek automatisch herkend. Permanente cookies vervullen veel functies in het belang van surfers.

Third party cookies Third party cookies zijn cookies die worden geplaatst door een andere website dan degene die u momenteel bezoekt. Dit type cookie valt onder de directe en exclusieve verantwoordelijkheid van de derde partij zelf. Daarom wordt de gebruiker uitgenodigd om de informatie over privacy en het gebruik van cookies van derden rechtstreeks op de websites van de respectievelijke exploitanten te raadplegen.

In het bijzonder zijn de cookies van derden op onze site de volgende:

– Google Analytics: deze cookies worden gebruikt om statistische informatie over toegang tot / bezoeken aan de site te verzamelen en te analyseren.Dit type cookie verzamelt anonieme informatie, die de persoonlijke identificatie van gebruikers niet mogelijk maakt, over de activiteit van laatstgenoemden binnen de site , over de manier waarop ze op de site zijn aangekomen en op de pagina’s die ze hebben bezocht. De gegevensbeheerder gebruikt deze informatie die door Google Analytics ter beschikking wordt gesteld voor statistische analyse, om de site te verbeteren en het gebruik ervan te vereenvoudigen, en om de correcte werking ervan te controleren.

Meer informatie over privacy en het gebruik ervan is rechtstreeks te vinden op de Google Analytics-website door op de volgende link te klikken: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html

Toestemming voor het gebruik van cookies Tecspedi Srl, als gegevensbeheerder, is niet verplicht om de toestemming van de gebruiker te vragen voor technische cookies, aangezien deze strikt noodzakelijk zijn om de functionaliteit van de site te garanderen.Voor andere soorten cookies kan toestemming worden gegeven door de ‘gebruiker, in overeenstemming met huidige wetgeving, door middel van specifieke configuraties van de browser en computerprogramma’s of apparaten die gemakkelijk en duidelijk te gebruiken zijn voor de Gebruiker. Het is op elk moment mogelijk om de relatieve voorkeuren te wijzigen of cookies uit de browser uit te schakelen, maar deze handeling kan de Gebruiker verhinderen om sommige delen van de Site te gebruiken. Wat betreft cookies van derden, vallen deze laatste onder de directe en exclusieve verantwoordelijkheid van de derde partij manager. Daarom

Cookies uitschakelen De meeste browsers (Internet Explorer, Firefox, enz.) Zijn zo geconfigureerd dat ze cookies accepteren. In alle browsers kunt u cookies echter beheren en uitschakelen via de browserinstellingen. We herinneren u er echter aan dat het uitschakelen van navigatiecookies ertoe kan leiden dat de site niet goed werkt en / of de service die we aanbieden beperkt. Raadpleeg het gedeelte “Extra / Instellingen / Voorkeuren” van de browser die u gebruikt voor informatie over het beheren en verwijderen van cookies op uw tablet en / of mobiele telefoon. Selecteer hieronder de browser die u gebruikt voor informatie over het wijzigen van uw cookie-instellingen.

Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&topic=14666&ctx=topic

Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

Internet Explorer – http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or -allow-cookies

Opera – http://www.opera.com/help/tutorials/

Safari – http://www.apple.com/it/support/

Rechtsgrondslag van de verwerking De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens in kwestie, volgens art. 6 co 1 van EU Reg. 679/2016, wordt erkend in de toestemming die spontaan door de belanghebbende is afgegeven voor de hierboven gespecificeerde doeleinden. Afgezien van wat gespecificeerd is voor navigatiegegevens, staat het de gebruiker vrij om persoonlijke gegevens te verstrekken via de adressen die op de site zijn vermeld om het verzenden van informatie of andere communicatie aan te vragen. Als u ze niet verstrekt, kan het onmogelijk zijn om te verkrijgen wat er wordt gevraagd. We waarschuwen dat de gegevensbeheerder het contactverzoek niet kan verwerken als de belanghebbende geen toestemming geeft voor de verwerking van de ingevoerde gegevens, althans voor de doeleinden en met de methoden en tijden die in deze informatie worden aangegeven.

Verwerkingsmethoden De verwerking van persoonsgegevens die via de website worden verzameld, vindt voornamelijk plaats met behulp van elektronische of webgebaseerde middelen, uitsluitend door geautoriseerd personeel, met geautomatiseerde tools en gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. De bovengenoemde informatie zal worden ingevoerd in een elektronische database tot het moment dat het verzoek wordt verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking en de afronding van alle gerelateerde activiteiten. Specifieke beveiligingsmaatregelen worden in acht genomen om gegevensverlies, ongeoorloofd of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen. We waarschuwen dat elke datatransmissie via internet niet aan absolute veiligheidsnormen kan voldoen. Daarom is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de juistheid van de persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben te controleren en, ga indien nodig over tot rectificatie, actualisering of in ieder geval wijziging van de gegevens tijdens de verwerking. Het is ook de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de gepaste veiligheidsmaatregelen te nemen om het gevaar van onderschepping, verlies, wijziging of vernietiging van e-mailberichten te voorkomen. Op het hoofdkantoor van de verantwoordelijke voor de verwerking kan de verwerking op papier worden uitgevoerd. In beide gevallen worden persoonlijke gegevens ingevoerd in de database die is beveiligd door de gegevensbeheerder en beheerd door de managers en bevoegde personen. De lijst van managers en bevoegde personen is beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Het is ook de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de gepaste veiligheidsmaatregelen te nemen om het gevaar van onderschepping, verlies, wijziging of vernietiging van e-mailberichten te voorkomen. Op het hoofdkantoor van de verantwoordelijke voor de verwerking kan de verwerking op papier worden uitgevoerd. In beide gevallen worden persoonlijke gegevens ingevoerd in de database die is beveiligd door de gegevensbeheerder en beheerd door de managers en bevoegde personen. De lijst van managers en bevoegde personen is beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Het is ook de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de gepaste veiligheidsmaatregelen te nemen om het gevaar van onderschepping, verlies, wijziging of vernietiging van e-mailberichten te voorkomen. Op het hoofdkantoor van de verantwoordelijke voor de verwerking kan de verwerking op papier worden uitgevoerd. In beide gevallen worden persoonlijke gegevens ingevoerd in de database die wordt beveiligd door de gegevensbeheerder en beheerd door de managers en bevoegde personen. De lijst van managers en bevoegde personen is beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. persoonlijke gegevens worden ingevoerd in de database die wordt beveiligd door de gegevensbeheerder en beheerd door managers en bevoegde personen. De lijst van managers en bevoegde personen is beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. persoonlijke gegevens worden ingevoerd in de database die wordt beveiligd door de gegevensbeheerder en beheerd door managers en bevoegde personen. De lijst van managers en bevoegde personen is beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Plaats van gegevensverwerking De verwerking die verband houdt met de webservices van deze site vindt plaats op het bovengenoemde kantoor en wordt alleen afgehandeld door het technisch personeel van het kantoor dat verantwoordelijk is voor de verwerking, of door personen die verantwoordelijk zijn voor incidentele onderhoudswerkzaamheden. De persoonlijke gegevens die worden verstrekt door gebruikers die zich registreren, in het bijzonder voor- en achternaam met de regio van herkomst, evenals hun e-mails, worden automatisch toegevoegd aan de mailinglijst.

Duur van opslag Persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de doeleinden beschreven in dit privacybeleid te bereiken (bijv. Wanneer de gebruiker zich abonneert op een nieuwsbrief voor de duur van een dergelijke registratie of toestemming geeft voor het verzenden van commerciële informatie voor de duur van deze machtiging). Na deze periode worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker alleen bewaard om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen (bijv. 10 jaar voor boekhoudkundige doeleinden; voor de duur van de verplichte bewaarplicht, in het geval van fiscale doeleinden; enz.) Of om toe te staan het bedrijf om bewijs van hun respectieve rechten en plichten te bewaren.

Mededeling en verspreiding van persoonsgegevens – Derde landen Uw gegevens, die worden verwerkt voor de duur van de contractuele relatie en vervolgens voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, kunnen worden bekendgemaakt aan zakenpartners, eventuele dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van Tecspedi Srl, aan de personen die gemachtigd zijn voor de verwerking en, voor het doel hierboven aangegeven, aan externe medewerkers, aan onderwerpen die actief zijn in sectoren van privacy of IT-belang, aan contractuele tegenpartijen en gerelateerde verdedigers en, in het algemeen, aan al die onderwerpen aan wie de communicatie noodzakelijk is voor de juiste vervulling van het bovengenoemde doel.

Beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen voor persoonlijke gegevens Deze site verwerkt gebruikersgegevens op een wettige en correcte manier en neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van gegevens te voorkomen. In het bijzonder heeft het bedrijf passende maatregelen geïmplementeerd om de persoonlijke gegevens van de gebruiker te beschermen tegen onopzettelijk verlies en tegen onbevoegde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking. Er wordt een tool gebruikt die de veiligheid garandeert bij het verzenden van informatie via internet. Bij het beheer van deze website worden ook wachtwoordcontroles, firewalltechnologie en andere op procedures gebaseerde beveiligingsmaatregelen gebruikt. Hoewel het bedrijf de bovengenoemde beveiligingsmaatregelen voor de website heeft geïmplementeerd, dient de gebruiker zich ervan bewust te zijn dat 100% veiligheid niet kan worden gegarandeerd. Daarom de gebruiker verstrekt zijn persoonlijke gegevens op eigen risico en, voor zover maximaal toegestaan ​​door de huidige wetgeving, is het bedrijf op geen enkele manier verantwoordelijk voor de openbaarmaking ervan als gevolg van fouten, weglatingen of ongeoorloofde acties van derden tijdens of na hun overdracht aan het zelf. Het bedrijf raadt de gebruiker aan (i) de software periodiek bij te werken om de overdracht van gegevens over de netwerken te beschermen en te controleren of de aanbieder van elektronische communicatiediensten geschikte middelen heeft aangenomen voor de beveiliging van gegevensoverdracht via de netwerken (bijvoorbeeld firewalls en anti spamfilters). In het onwaarschijnlijke geval dat het bedrijf van mening is dat de veiligheid van uw persoonlijke gegevens in zijn bezit of onder zijn controle in gevaar is of kan zijn gebracht,

De rechten van de geïnteresseerde partijen De gebruiker kan op elk moment en kosteloos toegang krijgen tot zijn gegevens, zijn elektronische persoonsgegevens in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat ontvangen en deze naar een andere gegevensbeheerder sturen (gegevensportabiliteit), en de gegevensbeheerder vragen om rectificatie of de annulering van hetzelfde (verzoek onderworpen aan de huidige wettelijke verplichtingen en de bewaring van documenten opgelegd aan het bedrijf) of de beperking van de verwerking. De correcties, annuleringen of beperkingen van de verwerking die worden uitgevoerd op verzoek van de belanghebbende, zullen, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning met zich meebrengt, door de verwerkingsverantwoordelijken worden meegedeeld aan de ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn doorgegeven. Bovendien kan de gebruiker zich verzetten tegen hun behandeling, de toestemming op elk moment intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de gegeven toestemming zonder herroeping (er dient te worden opgemerkt dat het recht om toestemming in te trekken uiteraard niet betrekking kan hebben op gevallen waarin de behandeling, bijvoorbeeld, noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de gegevensbeheerder is onderworpen of voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of die verband houdt met de uitoefening van openbaar gezag dat aan de gegevensbeheerder is toegekend). Als u van mening bent dat er een probleem is met de manier waarop uw persoonsgegevens worden beheerd, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens, volgens de procedures en aanwijzingen die zijn gepubliceerd op de officiële website van de Autoriteit. Om deze rechten uit te oefenen, de gebruiker kan een verzoek sturen door contact op te nemen met het bedrijf op het volgende e-mailadres privacy[AT]tecspedi.it Wanneer de gebruiker contact opneemt met de gegevensbeheerder, moet de gebruiker ervoor zorgen dat hij zijn naam, e-mailadres, postadres en / of nummer / ik telefonisch en een kopie van een geldig document voor herkenningsdoeleinden, om er zeker van te zijn dat deze uw aanvraag correct kan behandelen. Het bedrijf is verplicht om binnen een maand na het verzoek een reactie te geven; termijn verlengbaar tot drie maanden in geval van bijzondere complexiteit van het verzoek. postadres en / of telefoonnummer (s) en een kopie van een geldig document voor herkenningsdoeleinden, om er zeker van te zijn dat dit uw verzoek correct kan behandelen. Het bedrijf is verplicht om binnen een maand na het verzoek een reactie te geven; termijn verlengbaar tot drie maanden in geval van bijzondere complexiteit van het verzoek. postadres en / of telefoonnummer (s), evenals een kopie van een geldig document voor herkenningsdoeleinden, om er zeker van te zijn dat hetzelfde uw verzoek correct kan behandelen. Het bedrijf is verplicht om binnen een maand na het verzoek een reactie te geven; termijn verlengbaar tot drie maanden in geval van bijzondere complexiteit van het verzoek.